Nasz cel!

Szanowni Państwo,

Fundacja "SILNIA" to idea, która powstała z pomieszania realizmu, jak również marzenia niesienia pomocy innym. 

Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju oraz edukacji młodzieży. Nasze cele realizować będziemy poprzez pomoc stypendialną przeznaczoną dla uzdolnionej młodzieży, która, z racji pochodzenia z rodzin niezamożnych i wynikających z tego przyczyn materialnych, nie podejmuje próby kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. 

Nasza Fundacja działa na zasadach „non profit”, a zespół Naszej Fundacji „pro bono”.             Zarząd fundacji oraz osoby z nią współpracujące nie pobierają żadnego wynagrodzenia, tym samym możemy z duma stwierdzić, że 100% zgromadzonych środków trafi bezpośrednio do potrzebujących.

Jeżeli zastanawiasz się nad wsparciem organizacji charytatywnej, a jednocześnie jesteś świadom, jak solidne wykształcenie potrafi zmienić czyjeś życie, to ta Fundacja jest dla Ciebie. Zachęcamy gorąco do dołożenia od siebie paru cegiełek, a każda przekazana złotówka trafi bezpośrednio do osób potrzebujących.

Chcę pomóc!

Jeśli chciałbyś wesprzeć naszą Fundację i pomóc uzdolnionej młodzieży zdobyć odpowiednie i solidne wykształcenie, możesz zrobić to na różne sposoby.  Wsparcie finansowe
Działamy na zasadach „non profit”, a zespół Naszej Fundacji „pro bono”. Zarząd fundacji oraz osoby z nią współpracujące nie pobierają żadnego wynagrodzenia, tym samym możemy z duma stwierdzić, że 100% przekazanych nam przez Ciebie środków trafi bezpośrednio do potrzebujących.
Jeśli masz kilka niezagospodarowanych groszy, to przekazując je nam masz pewność, że trafią one bezpośrednio do osób potrzebujących.
 
Wpłać darowiznę bezpośrednio na nasze konto.
Dane do wpisania w formularzu przelewu:
Numer rachunku: 
04 1090 1753 0000 0001 4504 6352
Fundacja SILNIA
ul. 1 Praskiego Pułku WP 17/7
05-075 Warszawa
Wpłać darowiznę za granicą:
SWIFT CODE: WBKPPLPP
IBAN: PL04109017530000000145046352
 
Z uwagi na charakter naszej działalności, która polega na wypłacie stypendiów dla osób niezamożnych podejmujących naukę poza miejscem swojego zamieszkania, najbardziej cenną
dla nas formą wsparcia jest regularne wsparcie finansowe. Dlatego jeśli masz możliwości finansowe i uda ci się wygospodarować kilka groszy miesięcznie, będziemy niezmiennie wdzięczni za przekazanie nam środków w formie przelewu cyklicznego, nawet w symbolicznej kwocie. Regularne przelewy, nawet o symbolicznym nominale pozwolą nam z sukcesem planować wydatki i przyznawać comiesięczne stypendia.
Zostań wolontariuszem
Nasza Fundacja nie mogła by istnieć bez bezinteresownej pracy naszego zespołu i firm z nami współpracującymi oraz bez wsparcia i zaangażowania wolontariuszy. Wolontariuszem może być każdy, bez względu wiek, wykształcenie czy miejsce zamieszkania. Jeśli jesteś zainteresowany wolontariatem to wyślij do nas swoją aplikację na adres: biuro@fundacjasilnia.pl
 Zostań partnerem – firma odpowiedzialna społecznie
Jeśli twoja firma lub firma, w której pracujesz chce być FIRMĄ ODPOWIEDZIALNĄ SPOŁECZNIE i swoje działania w tym zakresie skoncentrować na wsparciu osób w zdobyciu wykształcenia to zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami pod adresem: biuro@fundacjasilnia.pl.
Twoja firma może nas wesprzeć poprzez darowizny. Zachęcanie pracowników do przekazywania naszej Fundacji datków czy prowadzenie regularnych zbiórek w miejscu pracy.


Dodatkowo nasza fundacja z wdzięcznością przyjmie każdą inną formę pomocy np. wydruki ulotek, pomoc prawną czy wsparcie IT. Skontaktuj się z nami i sprawdź w jaki sposób możesz nam pomóc.

Numer KRS: 0000844580
NIP: 9522206751
REGON: 386244042

Fundacja Silnia! Wszystkie prawa zastrzeżone